Hopptornet, Carlstad Crusaders, Karlstads Volleybollklubb

torsdag 27 juni 2019

Thomas Blom

Lokala projekt beslutade under verksamhetsåret 2018/19

Hopptornet och Bäcken

Projektet handlar om stöd till barn med föräldrar som har psykiska besvär och/eller missbruksproblem. Konkret handlar det om att göra det möjligt för barnen att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation. Genom samtal, lek och olika övningar får barnen hjälp att sätta ord på sina känslor och sin egen situation. Grupperna är en pedagogisk verksamhet med terapeutiska effekter. Pedagogiken innebär bl.a. att det finns regler som barnen är med och formulerar. De ger en fast struktur med samma rutiner, ledare och plats varje gång. Grupperna är åldersindelade och består av 4-6 barn eller ungdomar med 2 gruppledare. De träffas 10-14 gånger, 2 timmar en gång i veckan efter skoltidens slut. Varje träff har ett specifikt tema, t.ex. känslor av skuld, skam och oro; försvar, roller och gränser; kunskap om psykisk sjukdom och/eller missbruk; familjen och den egna personen, etc. Arbetet drivs av Svenska Kyrkan, Familjehuset och Socialförvaltningen Karlstads kommun. Ekonomisk stöd: 10 000 kr

 

Carlstad Crusaders integrationsarbete

Carlstad Crusaders har handlingsplaner mot mobbing och kränkande behandling. Ett projekt kommer att starta under året med fokus på tre problemområden: Övervikt (hur kan felaktigt placerade kilon omplaceras); Funktionsnedsättning (vända bokstavskombinationer till något positivt); Integration (skapa engagemang och delaktighet). Projektet kommer att bemannas med en halvtid och just nu söker Carlstad Crusaders stöd för finansiering för ett år. Projektet kommer att arbeta med uppsökande verksamhet i bl.a. skolor, speciella boenden i karlstadsområdet. Vårt deltagande ger exponering och synlighet för Rotary under ett helt år i kommunikation, aktiviteter, speciella T-shirts m.m. Andra tänkbara förslag som stödjer klubbens integrationsarbete är: Inköp av utrustning som nyanlända kan få låna och/eller Introduktion till Carlstad Crusaders genom fribiljetter i kombination med uppsökande verksamhet. Ekonomisk stöd: 10 000 kr

 

Karlstads Volleybollklubb - Volleyboll för alla (integrations- och inkluderingsarbete)

En viktig faktor till föreningens tillväxt på senare år är den våg av nyanlända som kom under 2016/2017. Föreningen tog då emot alla som ville börja spela volleyboll i Karlstad och det har bland annat lett till att klubben kunde ha ett seriespelande herrlag under säsongen 2017/2018 för första gången på över 10 år som till övervägande del består av nyanlända. Klubben har räknat till ca 8-9 olika nationaliteter. De flesta av dem hade egentligen ingen ekonomisk möjlighet att spela volleyboll och kunde därför inte betala varken medlems- eller träningsavgifter. Det var något som föreningen valde att bortse ifrån och lät de nya medlemmarna delta i tränings- och tävlingsverksamhet. Genom att tänka att alla får vara med och delta i föreningslivet utifrån sina egna förutsättningar, såväl ekonomiska som sportsliga, möjliggör det att fler kan och vill delta. De, i gruppen nyanlända, som inte har möjlighet att betala i dagsläget hoppas klubben kommer kunna etablera sig i Sverige och på sikt betala när de har möjlighet. Flera av dessa nyanlända har engagerat sig i en tränar- och domarutbildning som klubben anordnat och därmed getts möjligheten att utvecklas tillsammans med föreningen. De får en första rad på sitt CV och ges en möjlighet att kunna ge tillbaka till föreningen i form av sin tid och sitt engagemang. I och med denna utbildning har klubben under 2018 kunnat få fram 10 nya distriktsdomare, varav några är nyanlända, som kan döma vid föreningens hemmamatcher, samt 4 ungdomsledare som agerar tränare för nybörjare. Klubben har nyligen uppmärksammats för sitt integrationsarbete genom att ha tilldelats KEWAB-priset. Ekonomisk stöd: 10 000 kr