President

måndag 23 maj 2022

Under mitt presidentår är målet att lyfta fram det som Rotary står för och tillsammans med alla medlemmar kommunicera ut det. Många vet inte vad Rotary är och det finns många missuppfattningar om Rotary. Viktigt att vi bevarar kärnvärdena i Rotary och att vi kan attrahera nya yngre medlemmar för en bättre kontinuitet. 
Vi ska när det är möjligt göra fysiska besök hos företag och organisationer

 

Mitt  motto för att utveckla klubben, TALK ABOUT ROTARY!